COVID-19

Aan      Alle medewerkers

Van       Directie

Datum  20-05-2020

Betreft                                    Richtlijn maatregelen ‘werken op kantoor in 1,5 m samenleving’

Introductie & doelstelling

Advies van ‘thuiswerken indien mogelijk’ worden gewijzigd naar ‘op kantoor werken indien mogelijk’.

Het is van belang dat onze kantoor hier effectief op wordt ingericht. Dit betekent voor de kantoorlocatie het volgende:

 1. Het uitgangspunt blijft zoveel mogelijk thuiswerken, mits je voor je functie noodzakelijk in Nieuwegein moet zijn.
 2. Cruciaal in de effectiviteit van het aanpassen van de inrichting is dat medewerkers hun gedrag aanpassen; we moeten elkaar hierop aanspreken waar nodig.
 3. De 1,5 m regel geldt zowel statisch (op de werkplek 1,5 m afstand van andere collega’s) als dynamisch (1,5 m afstand in de looppaden).
 4. Vergaderingen vinden in principe plaats via Teams.
 5. De kantine blijft gesloten.

Inrichting

 1. Bij het bepalen en herkenbaar maken van beschikbare werkplekken is rekening gehouden met;
  1. Afstand tussen collega’s op de werkplek
  2. Voorbij lopende collega’s.
 2. Niet-beschikbare werkplekken zijn gemarkeerd en bureaustoelen zijn verwijderd.
 3. Medewerkers zorgen dat gedurende de dag frequente ventilatie van de werkplekken plaatsvindt (ramen open).

Verkeersruimtes

 1. Maximaal 3 personen tegelijk in de pantry; hou voldoende afstand tot elkaar bij de printer, koffiemachine, vaatwasser, etc.
 2. Passeer elkaar niet op de trap maar wacht tot deze vrij is.

Overig

 1. De parkeerplaatsen worden niet voorzien van extra maatregelen, hier zijn de gedragsregels van toepassing.
 2. In deze nieuwe situatie wisselt de aanwezigheid van BHV-ers mogelijk per dag. In het geval van calamiteiten dient dan ook contact opgenomen te worden met 112.
 3. In geval van een calamiteit op kantoor (brand, o.i.d.) dan gelden de reguliere vluchtroutes en wordt de eenrichtingsverkeermaatregel overruled.

LET OP: de maatregelen worden dan wel versoepeld, maar er is nog steeds geen structurele oplossing tegen het coronavirus gevonden. Hou je dus s.v.p. aan de afspraken!