Toolbox: Last Minute Risico Analyse

Als het gaat om veiligheid op de werkplek, bestaat er geen ruimte voor onzekerheid. Vooral in sectoren waar risico’s hoog zijn, zoals de bouw, de industrie of het veld van landmeten en maatvoeren, is het van cruciaal belang om proactief te zijn in het identificeren en beheren van potentiële gevaren. Een effectieve manier om dit te doen, is door middel van een Last Minute Risico Analyse (LMRA). In deze blogpost zullen we de LMRA verkennen, waarom het van vitaal belang is en wat te doen als deze analyse aantoont dat het onveilig is om te gaan werken.

Wat is Last Minute Risico Analyse?

Een Last Minute Risico Analyse is precies wat de naam impliceert: een evaluatie van potentiële risico’s op het laatste moment voordat een taak wordt uitgevoerd. Het is een snelle beoordeling die werknemers, supervisors en teamleden in staat stelt om de specifieke risico’s te identificeren die verband houden met een bepaalde taak of activiteit die op het punt staat te beginnen. Dit proces omvat het nagaan van alle relevante factoren, zoals omgevingsomstandigheden, gebruikte hulpmiddelen, de gezondheidstoestand van de werknemers en andere variabelen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid.

Het belangrijkste doel van een LMRA is om bewustwording te creëren over de risico’s die aan een specifieke taak zijn verbonden en om te bepalen of de nodige maatregelen zijn genomen om die risico’s te minimaliseren. Het is een proactieve benadering van veiligheid die potentiële ongevallen en letsels voorkomt voordat ze zich kunnen voordoen.

Een toolbox meeting! Een wat? Een toolbox meeting!

Je weet wel, een vergadering over welke "tools" je moet hebben als maatvoerder. Natuurlijk spelen wij veel liever buiten, maar als er dan toch vergaderd moet worden, dan maar een toolbox meeting. Want wat Ferry en Michel misschien nog wel leuker vinden dan buitenspelen is … vertellen wat ze weten!

Kennis doorgeven, de volgende generatie net zo wijs maken als ze zelf zijn en ze de beste tips & tricks uit de toolbox meegeven om bij elke klus de verstandigste op het terrein te zijn 😁

LMRA, daar ging het laatst over: Last Minute Risico Analyse...
Stel je voor: je zit ergens in een kraanbaan hoog boven de grond (tussen de wolken, zeg maar) en zo ongeveer naast je begint het ineens te rommelen. Onweer! Uh oooh…

Inderdaad, tijd voor een last minute risico analyse: dit is gevaarlijk, weg hier!

Maar ja, het moest eigenlijk wel vandaag af…

Misschien toch even afwachten hoe het afloopt?

Ferry en Michel zeggen: trek aan de bel als je het niet vertrouwt. Ga in overleg en geef aan hoe je de situatie inschat.

"Wacht niet tot een ander een beslissing neemt of nog erger, tot het mis gaat."

last minute risico analyse

Waarom maak je LMRA?

Het belang van een Last Minute Risico Analyse (LMRA) kan niet genoeg worden benadrukt. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom het essentieel is om deze praktijk te omarmen:

  1. Veiligheid prioriteit: De veiligheid van werknemers moet altijd de hoogste prioriteit hebben. Een LMRA zorgt ervoor dat alle risico’s grondig worden geëvalueerd voordat het werk begint, wat ongelukken en verwondingen helpt voorkomen.
  2. Bewustwording en oplettendheid: Het uitvoeren van een LMRA vereist dat teamleden alert zijn en aandacht besteden aan details. Dit bevordert een cultuur van bewustwording en veilig werken.
  3. Voorkomen van incidenten: Door potentiële risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen, kunnen we incidenten voorkomen voordat ze gebeuren. Dit bespaart niet alleen leed, maar ook tijd en middelen.
  4. Wettelijke vereisten: In sommige industrieën zijn LMRA’s wettelijk verplicht als onderdeel van de arbeidsveiligheidsvoorschriften. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot boetes en juridische problemen.

Wat te doen als uit je Last Minute Risico Analyse blijkt dat het onveilig is om te gaan werken?

Het kan gebeuren dat een LMRA aantoont dat het onveilig is om een taak uit te voeren. In dat geval zijn er enkele stappen die onmiddellijk moeten worden genomen:

  1. Stop de werkzaamheden: Als uit de LMRA blijkt dat er ernstige veiligheidsrisico’s zijn, moet de werkzaamheden onmiddellijk worden stopgezet. Veiligheid gaat altijd voor.
  2. Communiceer: Laat alle betrokkenen weten waarom de taak wordt gestopt en welke specifieke risico’s zijn geïdentificeerd. Duidelijke communicatie is essentieel om begrip en medewerking te krijgen.
  3. Herzie de plannen: Werk samen met het team om de plannen te herzien en aanpassingen te maken om de veiligheid te waarborgen. Dit kan onder meer het toevoegen van beschermende uitrusting, het wijzigen van procedures of het wachten op betere omstandigheden omvatten.
  4. Train en educeer: Als de oorzaak van de onveiligheid te wijten is aan een gebrek aan kennis of vaardigheden, zorg dan voor de nodige training en educatie voordat de taak wordt hervat.
  5. Documenteer: Zorg ervoor dat alles grondig wordt gedocumenteerd, inclusief de redenen voor het stopzetten van het werk en de genomen maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Dit kan van cruciaal belang zijn in het geval van toekomstige inspecties of onderzoeken.

Kortom, een Last Minute Risico Analyse is een krachtig hulpmiddel om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Het biedt de mogelijkheid om potentiële risico’s te identificeren voordat ze problemen veroorzaken. En als een LMRA aantoont dat het onveilig is om te werken, is het van vitaal belang om onmiddellijk te handelen om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Veiligheid staat altijd voorop, en de LMRA is een essentieel instrument om ervoor te zorgen dat we veiliger werken.