Orthofoto’s: de kracht van drone inwinning

Wat is een orthofoto en waarvoor is het nodig?

Als beheerders binnen woningbouwcorporaties of assetbeheerders bent u wellicht bekend met het belang van accurate beeldinformatie voor het beheren van vastgoed en infrastructurele activa. Orthofoto’s zijn een essentieel hulpmiddel in dit proces. Maar wat zijn orthofoto’s en waarvoor zijn ze nodig?

Definitie van orthofoto

Een orthofoto is een luchtfoto die gecorrigeerd is voor verschillende soorten vertekening, zoals perspectivische en terreinhoogteverschillen. Hierdoor ontstaat een kaartachtige afbeelding waarin de afstanden en hoeken nauwkeurig kunnen worden gemeten. Orthofoto’s bieden een realistisch, ‘plat’ beeld van het aardoppervlak en worden vaak gebruikt voor cartografische, ruimtelijke analyse en beheerdoeleinden.

Toepassingen van orthofoto’s

Orthofoto’s zijn veelzijdig en hebben tal van toepassingen in het beheer van vastgoed en assets. Hier zijn 10 concrete voorbeelden:

 1. Grondgebruiksplanning
  Voor het analyseren van landgebruik en het plannen van bouwprojecten.
 2. Milieustudies
  Om ecologische veranderingen te monitoren en natuurlijke hulpbronnen te beheren.
 3. Wegenbouw en -onderhoud
  Voor het ontwerpen en onderhouden van wegeninfrastructuur.
 4. Landbouwbeheer
  Voor precisielandbouw en gewasmonitoring.
 5. Vastgoedwaardering
  Voor het taxeren van onroerend goed.
 6. Overstromingsvoorspelling
  Om overstromingsrisico’s in kaart te brengen.
 7. Archeologisch onderzoek
  oor het lokaliseren van historische artefacten.
 8. Telecommunicatieplanning
  Voor het optimaliseren van de locatie van zendmasten.
 9. Stadsplanning
  Voor het beheren van stedelijke groei en infrastructuur.
 10. Veiligheid
  Voor het beoordelen van locaties en toegang in noodsituaties.

Hoe maak je een orthofoto?

Nu u begrijpt wat een orthofoto is en waarvoor het kan worden gebruikt, laten we eens kijken naar het proces van het maken van een orthofoto.

Stappen voor het maken van een orthofoto

 1. Luchtfoto-opname
  Het proces begint met het vastleggen van luchtfoto’s van het gebied dat u wilt in kaart brengen. Deze foto’s kunnen worden gemaakt met behulp van drones, vliegtuigen of satellieten.
 2. Georeferentie
  De luchtfoto’s worden georeferentieerd, wat betekent dat ze worden gekoppeld aan geografische coördinaten. Dit gebeurt met behulp van GPS-gegevens en grondcontrolepunten.
 3. Correctie van vertekeningen
  De vertekeningen in de luchtfoto’s worden gecorrigeerd, inclusief perspectivische en terreinhoogteverschillen. Dit proces staat bekend als orthorectificatie.
 4. Samenvoegen van afbeeldingen
  De gecorrigeerde luchtfoto’s worden samengevoegd tot één naadloze afbeelding, de orthofoto.
 5. Exporteren en opslaan
  De resulterende orthofoto wordt geëxporteerd naar een geschikt bestandsformaat, zoals GeoTIFF, en opgeslagen voor verdere analyse en gebruik.

Beeldmateriaal voor orthofoto’s: hoe te verzamelen?

Om een orthofoto te maken, is het van vitaal belang om hoogwaardig beeldmateriaal te verzamelen. Hier zijn enkele bronnen en methoden voor het verkrijgen van geschikt beeldmateriaal:

Luchtfotografie met drones

Drones, zoals de eerder genoemde "droes," zijn uiterst geschikt voor het vastleggen van luchtfoto's met hoge resolutie. Ze bieden flexibiliteit, toegang tot moeilijk bereikbare gebieden en kunnen snel en kosteneffectief ingezet worden.

Luchtfotografie met vliegtuigen

Voor zeer gedetailleerde orthofoto's kan luchtfotografie met vliegtuigen worden ingezet. Dit is echter vaak duurder en tijdrovender dan drone-opnames.

Satellietbeelden

Satellieten bieden wereldwijde dekking en kunnen regelmatig beeldmateriaal leveren. Dit is nuttig voor grootschalige projecten en monitoring van grote gebieden.

Bestaande kaarten en afbeeldingen

Bestaande kaarten, satellietbeelden en luchtfoto's kunnen worden gebruikt als basisgegevens voor orthofoto's, mits ze van hoge kwaliteit en geschikt zijn voor georeferentie.

Kosten van orthofoto’s

De kosten voor het maken van orthofoto’s kunnen sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het project, de gebruikte technologie en de benodigde nauwkeurigheid. Over het algemeen zijn enkele belangrijke kostenposten onder andere:

 1. Opnamekosten
  De kosten voor het verzamelen van luchtfoto’s, inclusief het gebruik van drones, vliegtuigen of satellieten.
 2. Verwerkingskosten
  De kosten voor het georeferentiëren, orthorectificeren en samenvoegen van de afbeeldingen tot een orthofoto.
 3. Grondcontrolepunten
  Het verzamelen van nauwkeurige grondcontrolepunten kan extra kosten met zich meebrengen.
 4. Technologische infrastructuur
  De aanschaf en onderhoud van drones, camera’s, software en hardware voor gegevensverwerking.

Het is belangrijk om een kosten-batenanalyse uit te voeren om de investering in orthofoto’s af te wegen tegen de voordelen die het biedt voor uw specifieke toepassingen.

Waarom een drone inzetten bij orthofoto’s?

Het gebruik van drones voor het maken van orthofoto’s heeft de afgelopen jaren aanzienlijke populariteit gewonnen vanwege de vele voordelen ten opzichte van traditionele methoden. Laten we enkele van deze voordelen nader bekijken:

 1. Snelle inwinning van data
  Drones kunnen snel worden ingezet om luchtfoto’s te maken, wat resulteert in snelle gegevensinwinning en realtime updates. Dit is bijzonder waardevol voor projecten die regelmatige updates vereisen.
 2. Kostenefficiëntie
  Het gebruik van drones is vaak kosteneffectiever dan het inhuren van vliegtuigen of satellieten. De operationele kosten zijn lager, en de flexibiliteit van drones maakt ze geschikt voor diverse projectomvangen.
 3. Toegang tot moeilijk bereikbare gebieden
  Drones bieden toegang tot gebieden die moeilijk bereikbaar zijn voor traditionele methoden. Dit is vooral handig bij het in kaart brengen van terreinen met complexe topografie.
 4. Hoge resolutie
  Moderne drones zijn uitgerust met geavanceerde camera’s die hoge-resolutiebeelden kunnen vastleggen. Hierdoor kunnen gedetailleerde orthofoto’s worden gemaakt.
 5. Veiligheid
  Het gebruik van drones vermindert de behoefte aan menselijke inspecteurs op gevaarlijke locaties, wat de veiligheid van personeel verbetert.
 6. Nauwkeurigheid
  Met behulp van GPS en geavanceerde software kunnen drones nauwkeurige orthofoto’s produceren, vaak met subcentimeter-nauwkeurigheid.

Hoe nauwkeurig zijn dronegemaakte orthofoto’s?

De nauwkeurigheid van orthofoto’s die zijn gemaakt met drones is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 • De kwaliteit van de gebruikte drone en camera.
 • De precisie van de GPS- en hoogtemetingen.
 • De kwaliteit van de georeferentie en orthorectificatieprocessen.
 • De dichtheid van grondcontrolepunten, indien gebruikt.

Over het algemeen kunnen orthofoto’s die zijn gemaakt met drones zeer nauwkeurig zijn, met subcentimeter-nauwkeurigheid. Dit niveau van nauwkeurigheid maakt drones ideaal voor toepassingen waar precisie essentieel is.

Neem contact met ons op voor jouw orthofoto

Bij [Uw Bedrijfsnaam] zijn we gespecialiseerd in het maken van orthofoto’s met behulp van geavanceerde drones en expertise in geospatiale technologie. We begrijpen dat elk project unieke eisen heeft, en daarom bieden we op maat gemaakte oplossingen voor het in kaart brengen van uw assets en vastgoed.

Als u geïnteresseerd bent in het verbeteren van uw assetbeheer met nauwkeurige orthofoto’s, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en uw projectbehoeften te bespreken. Samen kunnen we uw gegevensinzichten verbeteren en uw projectdoelen bereiken.