2e Amberg Rail Trolley

L² Maatvoering heeft een 2e Amberg Rail trolley aangeschaft omdat we u als klant beter kunnen bedienen bijv. met 5x zo snel meten met behouden van nauwkeurigheid.

Meetsysteem voor alignement metingen welke voldoen aan de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid, meetprestaties en economische eisen.

Amberg Rail meettrolley

Voor z.g. nul- en as-built metingen van bestaande spoorlijnen inclusief krachtige interfacing voor selectieve gegevensoverdracht naar andere applicaties en daaropvolgende analyses.
Uitgebreid, lijnspecifiek projectdatabeheer als basis voor gestructureerde inventarisonderzoeken, gegevensverwerking en gegevensoverdracht.

Geïntegreerde analyses van spoor coördinaten en andere spoorparameters zoals schift, hoogte, spoorwijdte, verkanting, en scheluwte.
Economische gegevensevaluatie dankzij automatische analyse en samenvoeging van verschillende meetsecties