2e Amberg Rail Trolley

L² Maatvoering bv heeft een 2e Amberg Rail trolley aangeschaft opdat we u als klant beter kunnen bedienen.

Meetsysteem voor alignement metingen welke voldoen aan de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid, meetprestaties en economische eisen.

Voor z.g. nul- en as-built metingen van bestaande spoorlijnen inclusief krachtige interfacing voor selectieve gegevensoverdracht naar andere applicaties en daaropvolgende analyses.
Uitgebreid, lijnspecifiek projectdatabeheer als basis voor gestructureerde inventarisonderzoeken, gegevensverwerking en gegevensoverdracht.

Geïntegreerde analyses van spoor coördinaten en andere spoorparameters zoals schift, hoogte, spoorwijdte, verkanting, en scheluwte.
Economische gegevensevaluatie dankzij automatische analyse en samenvoeging van verschillende meetsecties