Amberg Rail Meettrolley

Meetsysteem voor alignements metingen welke voldoen aan de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid, meetprestaties en economische eisen.

Voor z.g. nul- en as-built metingen van bestaande spoorlijnen inclusief krachtige interfacing voor selectieve gegevensoverdracht naar andere applicaties en daaropvolgende analyses.
Uitgebreid, lijnspecifiek projectdatabeheer als basis voor gestructureerde inventarisonderzoeken, gegevensverwerking en gegevensoverdracht.

Geïntegreerde analises van spoorcoördinaten en andere spoorparameters zoals schift, hoogte, spoorwijdte, verkanting, en scheluwte.
Economische gegevensevaluatie dankzij automatische analyse en samenvoeging van verschillende meetsecties

Wij informeren we u graag over de mogelijkheden en toepassingen.